Start

På vår skola talar eleverna drygt 50 olika modersmål. Här samarbetar elever från olika länder och kulturer. Skolan har introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Skolans vision är att att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt.

Ungdomar som får börja på skolan är:

  • nyanlända asylsökande ungdomar bosatta i Stockholm kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år.
  • nyanlända invandrarungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt folkbokförda i Stockholm kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år de fyller 20 år.
     
  • alla nyanlända ungdomar som vill börja studera på Liljeholmens gymnasium skall vända sig till START Stockholm för inskrivning och placering.

Nyheter

Aktuellt

SL-kort

Elever har rätt till SL-kort om eleven är folkbokförd på adress längre än 6 kilometers gångavstånd från skolan. Asylsökande elever kan söka bidrag för SL-kort hos Migrationsverket.

Kortet får du av din mentor, första dagen i skolan.

Expeditionens öppettider

Mån-Fre 08.30-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Telefon: 08 508 349 00

Inskrivning av elever sker hos START Stockholm, Hornsgatan 124

 

 

 

Liljeholmens gymnasiums värdegrund

Individuell utveckling genom ansvar, respekt och samarbete.