Arbetssätt

Liljeholmens gymnasium har resurser att erbjuda eleverna en varierad undervisning. Vi förbereder eleverna att läsa, skriva, lyssna och tala.

  • Skolan har ett speciellt delkurssystem. Eleverna kan läsa i den takt och den nivå som passar dem.
  • Skolan är SMARTBoard-diplomerad.
  • Skolan har en språkstudio, där eleverna kan lyssna och tala för att träna uttal och hörförståelse.
  • Skolan har ett eget test som används i flera städer i Sverige. Det visar hur långt eleverna har utvecklats under tiden på Liljeholmens gymnasium.
  • Alla elever har tillgång till egen dator/iPad och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla alla elevers it-kompetens.
Dela: