Basgrupp

Eleven tillhör under hela studietiden samma basgrupp (”klass”). Basgruppen träffas en dag i veckan och basgruppsläraren fungerar som mentor. I basgruppen får eleven den information som ska nå alla elever. Här arbetar man med skolans värdegrund och har klassråd. Man arbetar även med sådant som kulturkunskap, skola – arbetsliv, jämställdhet, sex och samlevnad.

Mentor har ett övergripande ansvar för att eleven erbjuds de kurser och det stöd hon/han behöver. Mentor är skolans kontaktperson för eleven och förälder/vårdnadshavare.

Dela:
Kategorier: