Börja på Liljeholmens gymnasium

Nyanlända asylsökande ungdomar kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år. Nyanlända invandrarungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år de fyller 19 år.

Om du vill börja på Liljeholmens gymnasium, måste du skriva in dig på skolan.

Det innebär två saker:

1. Anmälan sker till Maria Ryberg på skolans expedition. Ta med dig id-handlingar.

2. Vid besöket ska du fylla i en blankett om dina personuppgifter och din tidigare skolbakgrund.

Dela: