Elevstöd

Liljeholmens gymnasiums elevstödsgrupp hjälper elever med olika problem. De träffas varje  vecka för att snabbt se elever som behöver hjälp för att nå målen i undervisningen. Gruppen består av resurspedagoger, fritidsledare och speciallärare. Sammankallande är skolans studie- och yrkesvägledare (SYV).

Dela:
Kategorier: