Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas. Om du vet att du ska vara borta, kan du tala med din mentor.

Om du blir sjuk eller måste vara frånvarande - Ring eller SMS:a vår fritidsledare Hassan mellan kl. 08.00-09.00 varje dag du är frånvarande.

Anmäla frånvaro: Tel. 076-12 34 943