Försäkringar

Skolans elever är försäkrade genom S:t Erik Försäkring. Den är indelad i tre delar:

• Olycksfallsförsäkring
• Patientförsäkring (för felbehandling orsakad av skolhälsovården)
• Reseförsäkring

Skadeanmälan sker direkt till S:t Erik Försäkring.

Dela: