Handlingsplaner och kvalitetsarbete

Skolans rutiner och förhållningssätt är baserade på våra handlingsplaner och dokument, vilka revideras årligen

Likabehandlingsplan (PDF)
bilaga 1 - Rutiner vid incidenter
bilaga 2 - Mobbningsplan
bilaga 3 - Ordningsregler/Trivselregler
bilaga 4 - Folder: "Demokrati - Värdegrund - Likabehandling"

 

Stockholms stad ställer krav på skolan att uppnå hög kvalitet. Vi har i verksamhetsberättelsen formulerat hur vi arbetar för att möta dessa krav. Du hittar den nedan

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF)

 

Dela:
Kategorier: