IKT

IKT i syfte att stärka elevernas IT-kompetens.

Skolan arbetar mycket med IKT (information och kommunikationsteknik). Vi har SMARTBoard i alla klassrum. Skolan är SMARTBoard-diplomerad. Det betyder att en stor del av personalen är utbildad i att använda interaktiva skrivtavlor.

Alla elever har tillgång till egen dator eller iPad. Fronter används som gemensam lärplattform för eleverna.

Vi har också en språkstudio där man kan lyssna och öva uttal. 

Dela:
Kategorier: