Information från studie- och yrkesvägledare

Vilken väg ska jag ta? Vad kan jag bli?  Vilken utbildning kan jag gå? Hur kan jag bli det jag vill?

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på skolan hjälper dig att få svar på dina frågor. Det går alltid bra att komma förbi och prata, och om du vill så bokar vi in en tolk till ett möte. 

Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren om:

  • dina fortsatta studier inom språkintroduktion
  • dina utbildningsmöjligheter
  • dina möjligheter till högre studier
  • dina betyg från hemlandet
  • om studiefinansiering
  • om olika yrken

 

Gymnasievalet 2018

Alla elever på skolan gör gymnasieval och får ett personligt konto av Gymnasieantagningen. På kontot kan man sedan se elevens gymnasieansökan och antagningsbesked. Det är viktigt att följa upp ansökan efter antagningsperiodens slut. Detta gör man genom inloggning på kontot via Gymnasieantagningens hemsida. Om du som vårdnadshavare, god man eller annan representant med ansvar för ungdomen saknar inloggningsuppgifterna, vänligen kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

 

LMA-kort

För att asylsökande elever ska få fortsätta sina studier, kräver Gymnasieantagningen ett giltigt LMA-kort. Ett giltigt LMA-kort ska vara daterat lägst 2018-06. God man eller vårdnadshavare ansvarar för att LMA-kortet hålls uppdaterat och att giltig kopia skickas snarast till Gymnasieantagningen. Endast kort daterade 2018-06 eller senare ska skickas till Gymnasieantagningen. Ta ett foto eller kopia på LMA-kortets framsida och e-posta till: gyantagningen@ksl.se

För mer information: http://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/ar-du-asylsokande.html

 

Användbara länkar

Dela:

Studie- och yrkesvägledning: Länkar

Här hittar du information om utbildningen på andra språk: