Liljeholmens gymnasiums värdegrund

Individuell utveckling genom ansvar, respekt och samarbete.
 

Med individuell utveckling menar vi att var och en känner att den utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov.
 

Med ansvar menar vi att visa delaktighet, omsorg och att ta konsekvenserna av sitt eget handlande.
 

Med respekt menar vi att genom handling visa aktning för våra olika personligheter och kunskaper.
 

Med samarbete menar vi att stödja och komplettera varandra mot gemensamt uppställda mål.

Dela: