Om skolan

Välkommen att studera vid Liljeholmens gymnasium. Skolan erbjuder språkintroduktion, vilket är ett av fem introduktionsprogram. Vi bedriver i huvudsak undervisning i svenska som andraspråk för alla nyanlända asylsökande ungdomar som kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år.

 

Nyanlända invandrarungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år de fyller 20 år.

Vi har utvecklat en studieorganisation som erbjuder dig en individualiserad undervisning, till innehåll, sätt och studietakt. Vi arbetar mot de nationella målen och vill ge dig goda möjligheter att snabbt och effektivt lära dig svenska, parallellt med kunskaper i främst samhälls- och naturorienterade ämnen. Vi vill också ge dig kunskaper om det svenska utbildningssystemet för att du ska kunna sätta mål och planera dina fortsatta studier.

Liljeholmens gymnasium har kontinuerlig antagning från augusti till slutet av april.  Vid läsårets slut, i början av juni slutar alla elever. Följande läsår fortsätter de sina studier på andra gymnasieskolor eller hos andra utbildningsanordnare för den som är folkbokförd. Ålder, kunskapsnivå i svenska och skolbakgrund från hemlandet har också betydelse för vilken utbildning eleven kan välja.
 

Vi erbjuder dig en trygg och stimulerande miljö och åtar oss att skapa förutsättningar för att du ska uppnå dina individuellt uppsatta mål.

Dela:
Ingress: 
Välkommen att studera vid Liljeholmens gymnasium. Skolan erbjuder språkintroduktion, vilket är ett av fem introduktionsprogram. Vi bedriver i huvudsak undervisning i svenska som andraspråk för alla nyanlända asylsökande ungdomar som kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år.