Ordningsregler

På Liljeholmens gymnasium vill vi känna arbetsglädje, trygghet och
studiero. Därför gäller dessa regler:

 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi talar svenska i klassrummet.
 • Vi visar varandra respekt, hänsyn och tolerans, det vill säga vi mobbar, trakasserar och kränker inte varandra.
 • Mobilen får bara användas när läraren säger det.
 • Fusk är förbjudet.
 • Rökning är förbjudet inom skolans område.
 • Skolan ska vara drogfri.
 • Vi äter och dricker inte i klassrummet.
 • Vi vårdar vår miljö.
 • Skolans böcker ska lämnas tillbaka, annars får du betala för dem.
 • Vi respekterar skolans dataregler.
Dela: