VFU-ansvarig

Vi har ett samarbete med Stockholms universitets lärarutbildning. I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som kan liknas vid praktik för lärare som ska examineras. På skolan har vi därför en VFU-ansvarig lärare som handleder och diskuterar yrket med lärarstudenten. Nu är Carin Kjellner ansvarig. Du når henne på telefonnummer 08-508 34 900 eller carin.kjellner@stockholm.se.