Skolfakta

  • Liljeholmens gymnasium är ofta den första skolan nyanlända elever kommer till, om de är i gymnasieåldern (16-19 år).
  • Skolan tar varje år emot ca 300 elever.
  • Skolan har kontinuerlig antagning. Det betyder att elever kan börja när de kommer till Sverige. Skolan är stängd på sommaren.
  • Vi har undervisning i svenska som andraspråk. Vi kan utfärda betyg i svenska som andraspråk och matematik.
  • Alla skolans tillsvidareanställda lärare är behöriga.
  • Skolan har varje år elever som tillsammans talar 50-60 språk.
  • Skolan har ett test baserat på vår tolkning av den europeiska språkskalan, CEFR-skalan, som visar hur mycket eleverna har utvecklats i svenska språket.
Dela: