Språkintroduktion

Liljeholmens gymnasium har ett gymnasieprogram: Språkintroduktion

Språkintroduktion ger invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket under maximalt ett läsår. Språkintroduktion är inte sökbar.

I svenskundervisningen ingår delar av grundskolans natur- och samhällsorienterande ämnen.

Vill du veta mer om svenska skolans olika introduktionsprogram, gymnasieprogram och grundskolan besök Skolverkets webbplats.

Dela: