Studera på Liljeholmens gymnasium

På vår skola talar eleverna drygt 50 olika modersmål. Här samarbetar elever från olika länder och kulturer. Skolans övergripande målsättning är att att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt.

Våra elever studerar svenska integrerat med samhällsorientering, naturorientering och matematik. Nyanlända asylsökande ungdomar kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år. Nyanlända invandrarungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år de fyller 19 år.

Dela: