VFU/Lärarutbildning

Liljeholmens gymnasium tar emot lärarstudenter för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU).  Lärarstudenter i svenska som andraspråk får hos oss möjlighet att ta del av lektioner, med elever med olika bakgrund och på olika nivåer, inom ramen för delkurssystemet. 

Under handledning får också lärarstudenterna själva planera  och genomföra lektioner, och får följa det dagliga arbetet i arbetslaget.

 

Skolans VFU-ansvarig

Dela:
Kategorier: