Vision

Liljeholmens gymnasium är en skola för språkintroduktion och visionen är; ”Individuellt anpassad undervisning i trivsam miljö”.

Vi arbetar mot grundskolans nationella mål i framförallt svenska som andraspråk och lägger stor vikt vid att eleverna får kunskap om det svenska utbildningssystemet för att kunna planera och sätta mål för sina fortsatta studier.

Liljeholmens gymnasium arbetar utifrån en gemensam värdegrund ”Individuell utveckling genom ansvar, respekt och samarbete” och enligt den kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument. Detta tillsammans med en studieorganisation som tar hänsyn till elevens förutsättningar, behov och önskemål utgör Liljeholmens gymnasiums pedagogiska plattform. Vi anser att all personal på skolan är viktig i arbetet för att eleverna ska lyckas med sina studier och ha en god hälsa.

Dela:
Kategorier: