Start

På vår skola talar eleverna drygt 50 olika modersmål. Här samarbetar elever från olika länder och kulturer. Skolan har introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Skolans vision är att att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt.

Ungdomar som får börja på skolan är:

  • nyanlända asylsökande ungdomar bosatta i Stockholm kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år.
  • nyanlända invandrarungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt folkbokförda i Stockholm kan börja här från och med höstterminen det år de fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år de fyller 19 år.

Nyheter

Aktuella sidor just nu

SL-kort

Elever har rätt till SL-kort om eleven bor längre än 6 kilometers gångavstånd från skolan.

Kortet får du av din mentor, första dagen i skolan.

På grund av ombyggnation är skolans expedition från och med 16 juni flyttad till Mejerivägen 4, 2 tr.

Information och öppettider sommaren 2016

SPRINTGYMNASIET

För sökande bosatta i Stockholm Stad

Under vecka 27-30 har Sprintgymnasiet stängt för inskrivning och testanmälan.

 

Vid akuta frågor går det bra att kontakta:

Hjördis Lönnberg, rektor

tel. 08-508 34 920

Thomas Jansson, administrativ gruppchef

tel. 08-508 34 912

Mikael Iivonen, studie- och yrkesvägledare

tel. 08-508 34 911

Mika Norén, vaktmästare

tel: 08-508 34 927 (finns på plats v. 27-30)

 

Från och med vecka 31, må 1 aug är expeditionen öppen och det går bra att skriva in sig och anmäla sig för test.

 

P.g.a. ombyggnation är exp. flyttad till Mejerivägen 4, 2 tr.

Tel till expeditionen: 08-508 34 900

Sprintgymnasiets värdegrund

Individuell utveckling genom ansvar, respekt och samarbete.

Kalender